Naše Hodnoty

 • Diskrétnosť
 • Dôvera
 • Práca
 • Znalosti
 • Skúsenosti

BANK vs. BAENK

TRADIČNÉ HODNOTY

V InvestBaenk si ctíme hodnoty tradičného bankovníctva - diskrétnosť, dôveru, profesionalitu, osobný prístup. Hodnoty, ktoré sú dnes v klasických bankách iba prázdnymi frázami. InvestBaenk sa hlási k pôvodnému odkazu bankovníctva. Spravovať hodnoty našich klientov je pre nás nielen biznisom, ale aj poslaním a profesionálnou cťou.

Vitajte v InvestBaenk!

NADČASOVÉ VÍZIE

Každý máme svoje hodnoty. Ako ľudia si vážime rodinu, domov, priateľstvo, česť, slobodu, vzdelanie. Ako finančná inštitúcia nehnuteľnosti, podiely, cenné papiere a financie. InvestBaenk je tu preto, aby vám pomohla s hodnotami, ktoré sa dajú vyjadriť v číslach. Vám tak zostane viac času na tie, ktoré nie je možné spočítať.

InvestBaenk dáva privátnemu bankovníctvu opäť jeho pôvodný význam.


PRODUKTY

A

INVESTIČNÉ SLUŽBY

1

Investovanie do nehnuteľností

 • Priamo: samostatne alebo formou partnerstva
 • Formou zmeniek a dlhopisov s garantovaným výnosom zabezpečených nehnuteľnosťami
 • Formou realitného investičného fondu
zmenky dlhopisy
2

Investovanie formou Private Equity

 • Energetické spoločnosti
 • Technologické spoločnosti
3

Investovanie na dôchodok

 • Investičné sporenie
 • Novis zabezpečenie
4

Špeciálne investovanie

 • Vanguard fondy
 • Investovanie do drahých kovov
B

FINANCOVANIE

1

Úvery na nehnuteľnosti

 • Úvery na výkup investičných nehnuteľností
 • Úvery na výstavbu nehnuteľností
2

Leasing

 • Leasing nehnuteľností
 • Spätný leasing nehnuteľností
3

Investičné financovanie

 • Mezainové financovanie
 • Start up
4

Private Equity financovanie

Konzultačná činnosť
C

Konzultačná činnosť

 • Vyhľadávanie investičných príležitostí
 • Due Diligence - právny audit
 • Audit
D

SPRÁVA AKTÍV

 • Správa finančného majetku
 • Správa nehnuteľností
 • Správa cenných papierov
E

BIZNIS AKREDITÍV

 • Poskytovanie akreditívu
 • Biznis dohľad
F

M / A / E

 • Fúzie a akvizície
 • Emisie cenných papierov
 • IPO

KLIENTI

KTO SÚ NAŠI KLIENTI

Všetci, ktorým sú blízke hodnoty, na ktorých si zakláme my. Všetci, ktorí popri výsledkoch rešpektujú aj morálne hodnoty:

1.Privátni klienti  2.Investičné spoločnosti 3.Investičné fondy
4.Private Equity spoločnosti  5.Naše dcérske spoločnosti

STE NAŠIM PARTNEROM

Nie ste len číslom v databáze.
Nie ste len klienti.
Ste partner.


O NÁS

SME INVESTBAENK!

Sme viac ako banka, privátna spoločnosť, pre ktorú ste Vy významným klientom. Klientom a partnerom súčastne. Zabezpečujeme služby privátneho bankovníctva pre klientov, ktorých hodnoty sú totožné s našimi.

Špecializujeme sa na investície do nehnuteľností, energetiky a technologických spoločností, predovšetkým v strednej a východnej Európe, Sme tu doma - tak, ako Vy. Znalosť regiónu a špecifík lokálnych trhov je súčasťou nášho know-how a kľúčovým elementom, ktorý nám umožňuje napĺňať Vaše výnimočné potreby.

 Zabudnite na investície do anonymných fondov a fondov vlastniacich ďalšie fondy.

V InvestBaenk má každá investícia reálnu podobu a hodnotu.
Vyhľadávame príležitosti, do ktorých pokojne vkladáme aj vlastné prostriedky.

Dovolenku, lístky do opery v Miláne alebo futbalový zápas necháme na Vášho wealth managera alebo cestovnú kanceláriu. My Vám zabezpečíme prvé miesto v investičných príležitostiach.

Sme malá spoločnosť, pokiaľ ide o počet klientov. Pretože takou chceme byť. Sme veľkí, pokiaľ ide o ambície, množstvo spravovaného majetku a výsledku.

NAŠE PRAVIDLÁ

1

Spájanie individualít pre spoločný cieľ

2

Znalosť problematiky a maximum infomácií

3

Absolútne sústredenie na cieľ

4

Diskrétnosť

5

Primerané riziko za primeranú cenu

6

Férové a priame jednanie


KONTAKT

CENÍME SI VÁŠ ČAS

Vieme, že čas je to najväčšie aktívum. Privítame Váš záujem a radi Vám predstavíme naše možnosti pri šálke výnimočnej kávy.
Bude pre nás cťou odpovedať Vám na každý Váš mail alebo telefonát.

NAVŠTÍVTE NÁS

InvestBaenk SE
Pražákova 1008/69, Štýřice
639 00 Brno, ČR
IČO 01939084, DIČ CZ 01939084
Mail: info@investbaenk.com